Дебелина / S Размери W/ L Кг/бр.
0.5 1000×2000 7.85
0.6 1000×2000 9.42
0.7 1000×2000 10.99
0.8 1000×2000 12.56

LT-20 – 04mm, 05mm – 1000×2000
LT-5005mm, 06mm, 07mm, 08mm (покривна площ 980mm) – по поръчка