Дебелина / S Размери W/ L Кг/бр.
1.0 1000×2000 16
1.0 1250×2000 25
1.2 1000×2000 19.2
1.2 1250×2000 30
1.5 1000×2000 24
1.5 1250×2000 37.5
2.0 1000×2000 32
2.0 1250×2000 50
2.5 1000×2000 40
2.5 1250×2500 62.5
Стандарти и марки
стандарт марка приложения
DIN 1623
RSt 37 Общо приложение
GOST 1076 08 kn, 1kn, 2kn, 3kn
DIN 1623-1/83 St 12, RRSt 13, RRSt 14
EN 10130-95 Fep 01, Fep 03
EN 10130-98 DC 01, DC 03, DC 04
DC 03 EK, DC 03 EK за емайлиране